Štipkala Miroslav

Znalec v odbore Stavebníctvo

v odvetviach: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)


Podklady Odmena Kontakt

Znalecký posudok

 • Odhad hodnoty všetkých typov nehnuteľností (pozemky, byty, rodinné domy, priemyselné areály, logistické objekty, nákupné centrá, obytné/kancelárske budovy ...
 • Záložné právo (hypotekárny úver v banke)
 • Dedičské, Exekučné konanie
 • Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu, a pod.)
 • Poruchy stavieb
 • Reálna deľba
 • Poradenstvo

 • Znalecká a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
 • Odborné konzultácie a posúdenia nehnuteľností pri kúpe/predaji
 • Vypracovanie stavebno-technických expertíz
 • Odborné stavebné poradenstvo, konzultácie
 • Prax v odbore

  Po absolvovaní štúdia na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej Univerzity, znaleckú činnosť vykonávam od roku 1996, kedy som zložil sľub do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky a bol vymenovaný za znalca.

  Tajomstvo odhadu trhovej hodnoty nehnuteľnosti

  Ako, a prečo sa mení cena nehnuteľnosti v čase ...


  Vysvetlenie

  Zmena ceny nehnuteľnosti v čase, vplyvmi z obrázku vpravo - so zohľadnením teórie chaosu

  Motýlí efekt (Butterfly effect)

  Rýchlosť zmeny: millisec <0=stop; min=1; max=2000>

  Copyright © Flot; 2007 - 2013 IOLA and Ole Laursen


  Upozornenie! V prípade že nevídite pohyblivý obrázok - je potrebné vo vašom prehladači povoliť Javascript.

  Kľúčové faktory ovplyvňujúce trh nehnuteľností v danom mieste a čase


  Ak uvediete autora a zdroj, graf je free pre súkromné ako i komerčné účely. Dajte mi o tom vedieť na info@znalec.sk

  Ďakujem

  Odhad ceny nehnuteľnosti vzhľadom na komplexitu nie je triválna. Okrem zohľadnenia technického stavu nehnuteľnosti je nevyhnutné do výpočtov zahrnúť aj volatilitu aktuálneho trhu. Najpresnejším odhadom je v tomto smere porovnávacia metóda, ktorá najlepším spôsobom zohľadnuje aspekt problematiky. Porovnávacia metóda tvorí základ pri súčasnom odhade nehnuteľností a je postavená na dvoch komplementárnych myšlienkach.
  • Prvým z konceptov je metóda matematickej štatistiky - nevýhodou použitia je, že nevie zohľadniť v primerane správnej miere rozloženie porovnateľných nehnuteľností, čím dochádza k nadhodnoteniu, alebo podhodnoteniu ceny nehnuteľnosti vzhľadom na priemer cien vo výberovom súbore.
  • Druhý koncept je - Cenová mapa - najpresnejším spôsobom zobrazuje aktuálny stav volatility rozloženia cien nehnuteľností v danom mieste a čase. Je metódou, ktorá slúži nielen pri najpravdepodobnejšom odhade výpočtu ceny nehnuteľnosti, ale slúži aj na dôsledné odkontrolovanie už odhadnutých nehnuteľností.

  Cenová mapa (pod názvom - GeoMirus) je v súčasnosti vyvýjaná autorom tejto stránky a nachádza sa v štádiu beta testovania. To znamená, finišujú práce na užívateľskej príručke a internetovej stránke. Cenová mapa po výpočtovej stránke je už v prevádzke a otestovaná. Obrázok uvedený nižšie ilustruje možnosti cenovej mapy.