Projekty

V tejto časti sa nachádzajú projekty, ktoré sú už hotové, alebo na ktorých sa priebežne pracuje, alebo aj tie, ktoré sú už pripravené, ale ešte neuzreli svetlo slávy zo "šuflíka" ...

paleofuture

1961 (Arthur Radebaugh) by the Chicago Tribune - comic strip "Closer Than We Think!". http://belatednerd.com/tag/sunday-funnies


Belix
Cenová mapa

brix

Spustené: 15.7.2022 Aplikácia Belix je expertný systém ktorý slúži na odhad trhovej ceny bytu v konkrétnom mieste a čase pomocou matematickej štatistiky a grafov

Brix
Databáza vekov

brix

Spustené: 10.10.2020. Brix je free aplikácia na archiváciu a sťahovanie dokumentov o veku a technických informácií bytových domov - stavieb. Pre stiahnutie dokumentu veku stavby nie je vyžadovaná registrácia užívateľa.

Kcu -Koeficient
cenovej úrovne

kcu

Koeficient vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu.