Projekty

V tejto časti sa nachádzajú projekty, ktoré sú už hotové, alebo na ktorých sa priebežne pracuje, alebo aj tie, ktoré sú už pripravené, ale ešte neuzreli svetlo slávy zo "šuflíka" ...

paleofuture

1961 (Arthur Radebaugh) by the Chicago Tribune - comic strip "Closer Than We Think!". http://belatednerd.com/tag/sunday-funnies


Kcu -Koeficient
cenovej úrovne

kcu

Koeficient vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu.

Projekt xxx
pripravujeme ...

daves

Pripravujeme prekvapenie ...

Občan - Z
pripravujeme ...

daves

Projekt je zameraný na občanov, ktorý ... veď uvidíte, nechajte sa prekvapiť ... :)

Cenová mapa
pripravujeme ...

daves

Slúži k vizuálnemu zobrazeniu cien na trhu s nehnuteľnosťami v danom mieste a čase. Je najobjektívnejším nástrojom pre odhad trhovej ceny nehnuteľnosti.